پوشاک ویس

آگهی استخدام پوشاک ویس

پوشاک ویس
به یک نیروی خانم جهت کار در فروشگاه ویس نیازمندیم
حقوق به صورت توافقی
تلفن تماس : 09132741855