برج کبوترخان کسنویه : اثری زیبا در دل کویر

برج کبوترخان کسنویه : اثری زیبا در دل کویر

برج کبوترخان کسنویه : اثری زیبا در دل کویر

برج کبوترخان کسنویه

 

برج کبوترخان کسنویه مربوط به دوره صفویه و در یزد، محله کسنویه واقع شده و این اثر در تاریخ ۷ مهر ۱۳۸۱ با شماره ثبت ۶۵۵۲ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده. برج کبوترخانه کسنویه شامل دو طبقه ست، قطر دایره پلان آن ۹ متر و مساحت آن ۱۰۲ متر با احتساب طبقه اول و همکفه. سطح دیوار در داخل بنا از تکرار مربع هایی به ابعاد ۲۲ در ۱۶ و پله هایی به صورت مارپیچ و چسبیده بنا شده که تا پشت بام ادامه داره. این برج به صورت مدور بوده و ۲۲۲ متر مربع مساحتشه، ظاهر بنا از بیرون استوانه ای شکل و در قسمت انتهایی کنگره ای شکله. کمی پایین تر از کنگره، تزئینات گچی مقرنس دیده می شه که علاوه بر زیبایی ظاهرش، همچون سدی در برابر ورود حشرات موذی و جانورانی چون مار، عقرب و رتیل عمل می کرده.

 

برج کبوترخان کسنویه : اثری زیبا در دل کویربرج کبوترخان کسنویه : اثری زیبا در دل کویر

منبع : همگردی