تصاویر طبیعت زیبای تالاب پساب یزد

یزد نام

تصاویر طبیعت زیبای تالاب پساب یزد

ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺗﺎﻻﺏ ﭘﺴﺎﺏ ﯾﺰﺩ ﺍﺳﺖ ، ﺗﺎﻻﺑﯽ ﺩﺭ ﻗﻠﺐ ﮐﻮﯾﺮ، ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺭﻫﺎﺳﺎﺯﯼ ﺁﺑﻬﺎﯼ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﯾﺰﺩ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻗﺮﺍﺭﮔﯿﺮﯼ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﺎﺳﻪﻫﺎﯼ ﺭﻭﺍﻥ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
تصاویر طبیعت زیبای تالاب پساب یزد

تصاویر طبیعت زیبای تالاب پساب یزد
ﺍﯾﻦ ﺗﺎﻻﺏ ﺩﺭ ۴ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﯼ ﺷﻤﺎﻝ ﺷﻬﺮ ﯾﺰﺩ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﭘﯿﺮﺍﻣﻮﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻧﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺗﺎﻻﺏ ﮔﺴﺘﺮﻩﺍﯼ ﺷﺮﻗﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻃﻮﻝ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ۳ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻭ ﻋﺮﺿﺶ ﺩﺭ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ۱ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺍﺳﺖ. ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﺎﻻﺏ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﺩﺭﯾﺎ ۱۱۴۵ ﻣﺘﺮ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻘﺮ ﺁﺑﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﺑﺸﺨﻮﺭ ﺣﯿﺎﺕ ﻭﺣﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﭘﺴﺎﺏ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﻋﺒﻮﺭﯼ ﻭ ﻧﯿﺰ ﺟﺬﺏ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺯﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺷﻮﺩ . ﺍﺯ ﺁﺏ ﺍﯾﻦ ﺗﺎﻻﺏ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺑﯿﺎﺭﯼ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺳﺒﺰ ﯾﺰﺩ ﻧﯿﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ ﺍﯾﻦ ﺗﺎﻻﺏ ﺑﻪ ﯾﺰﺩ، ﺑﻪ ﺗﺎﺯﮔﯽ ﺗﻔﺮﺟﮕﺎﻫﯽ ﺟﺬﺍﺏ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻮﯾﺮﮔﺮﺩﯼ ﮔﺸﺘﻪ ﻭ ﺁﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺎﻓﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎﯼ ﺁﻑﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺁﯾﻨﺪ .

تصاویر طبیعت زیبای تالاب پساب یزد

تصاویر طبیعت زیبای تالاب پساب یزد

تصاویر طبیعت زیبای تالاب پساب یزد

تصاویر طبیعت زیبای تالاب پساب یزد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

Next Post

قاب سازی : انواع قابهای پی وی سی

قاب سازی : انواع قابهای پی وی سی   قاب سازی آسمان تولید کننده انواع قاب عکس های مدرن برای عکس و پوستر,پارچه ,سه بعدی,برجسته,وکیوم,مشبک و معرق,گونی بافی,و …. با بیش از بیست سال سابقه در صنعت تولید و عرضه قاب های فلزی ,چوبی و پی وی سی تولید انبوه […]
قاب سازی

جهت ثبت آگهی تماس بگیرید

09199834900