جرثقیل آسیا یزد : سریعترین جابجایی و حمل کالا در استان یزد