دعوت به همکاری

به یک نفر منشی و چند نفر کارشناس فروش با روابط عمومی بالا جهت کار در شرکت خدمات نرم افزاری نیازمندیم .
شماره تماس :37269133-09196506728