صنایع چوب و فلز ناروند یزد : تولید و پخش انواع لوازم چوبی و فلزی در یزد