فروش امتیاز آژانس در محدوده شهرک دانشگاه

آژانس در محدوده شهرک دانشگاه با زنگ خور عالی بفروش میرسد.متقاضیان می توانند از ساعت ۸الی ۱۴ با این تلفن تماس 09122050501 حاصل نمایند.