مغازه اجاره ای شیک

مغازه دارای تمام امکانات و سرامیک شده و سرویس میباشد

واقع در بلوار منتظر قایم نرسیده به 4راه مارکار ابتدای کوچه گلشن

38 متر مربع

09133510411