شرکت نیرو خدمات رهام یزد : تامین نیری انسانی و خدمات منزل در یزد

یزد نام

شرکت نیرو خدمات رهام یزد : تامین نیری انسانی و خدمات منزل در یزد شرکت نیرو خدمات رهام یزد   تامین نیروی تخصصی و ساده ( ادارات ، بیمارستانها و خدمات درمانی، کارگاهها، کارخانجات و هتل ها ) طبخ و توزیع غذا ( تهیه غذای شرکتها و ادارات و ارگانهای […]