نجاری و درودگری سنتی سرزمین کهن یزد

نجاری و درودگری سنتی سرزمین کهن یزد

نجاری و درودگری سنتی سرزمین کهن یزد نجاری و درودگری سنتی سرزمین کهن یزد   ساخت و مرمت انواع درب های گره چینی، اسلیمی، آلات و لغت، ارسی ساخت و مرمت انواع تخت و نیمکت های سنتی سازه های مذهبی شامل درب مساجد و تکایا ، منبر، نخل و غیره با مجوز رسمی از سازمان […]

Read More »