شام صفائیه یزد

شام صفائیه یزد : انواع پیتزا ، همبرگر و انواع جوجه با طعمی متفاوت

شام صفائیه یزد : انواع پیتزا ، همبرگر و انواع جوجه با طعن متفاوت شام صفائیه یزد پیتزا سر آشپز پیتزا استیک گوشت پیتزا مخصوص پیتزا مخلوط پیتزا رست بیف پیتزا مرغ و قارچ پیتزا قارچ و گوشت پیتزا پپرونی پیتزا سبزیجات جوجه فسنجونی جوجه لاری جوجه حلزونی بازو بال دارای لژ خانوادگی در طبقه […]

Read More »